top of page

SMÅDYR

Vi foretar indremedisinske utredninger og rutinekirurgi, samt akutt kirurgi som f.eks ved fremmedlegemer i mage-tarm, keisersnitt, livmorbetennelse, magedreining mm. Når tilfellet krever det, henviser vi pasienten dit det er formålstjenlig, i samråd med eier. Vi har tannrøntgen, hvor tilstanden i munnen kartlegges og etterfølges av nødvendig behandling.  Våre assistenter utfører pelsklipp og pelspleie. Kiropraktikk tilbys og utføres av Marte Engjaberg; vår veterinær-kiropraktor på huset. Veterinær Yngvar Fossland er godkjent Patella-attest utsteder.

 

Oversikt over behandlinger vi tilbyr:

 • Poliklinisk behandling

 • Indremedisinske utredninger

 • Bløtvevskirurgi

 • Røntgen

 • Ultralyd

 • EKG

 • Eget laboratorium for blod- og urinanalyse

 • Vaksinering

 • Tannbehandling

  • Tannsteinfjerning og polering

  • Tannrøntgen

  • Tanntrekk

  • Tannrelatert kirurgi

 • ID-merking

 • Hospitalisering

 • Kastrering/sterilisering

 • Salg av fôr og pleiemidler

 • Kiropraktikk

 • Patella attest utstedelse

 • Inseminering av tispe

 • m.m.

bottom of page