top of page
DSC_7518.jpg

VETERINÆRVAKT

I Norge er kommunene ansvarlig for å drifte en veterinær vaktordning, slik at alle dyr som trenger akutt hjelp utenom ordinær åpningstid (fra klokken 1600-0800 på hverdager, i helger og på helligdager) får det. Målselv kommune er et eget vaktdistrikt, det vil si at veterinæren som er på vakt må betjene dyr i hele kommunen.

Flere av veterinærene ved Målselv Dyreklinikk deltar i den offentlige vaktordningen. Det er likevel viktig å være oppmerksom på noen forhold rundt veterinærvakten. Det er kun en veterinær på vakt som skal betjene alle store og små dyr rundt om i kommunen som måtte trenge hjelp. Vakthavende veterinær er ikke tilstede på klinikken til enhver tid, men møter opp ved behov. Det vil si at det vil kunne variere hvor fort du kan få hjelp, avhengig av hvor mye veterinæren har å gjøre og hvor han/hun befinner seg. Akutte tilstander må prioriteres, og rekkefølgen på oppdragene gjøres etter alvorlighetsgrad.

Smådyr må som hovedregel bringes til klinikken, og betaling må skje på stedet, evt. forsikringsbevis fremlegges. Vi tilbyr også finansiering gjennom Ressursbank (les mer om Ressursbank her).

Det å kalle ut veterinæren utenom åpningstid genererer økte kostnader, se prisliste her. Pasienter som ikke kan utredes hos oss eller trenger hjelp ut over det vi kan tilby, henvises videre til større klinikker.

Vi gjør oppmerksom på at dersom eierløse dyr blir fanget inn/funnet (løse hunder o.l) eller ved funn av påkjørte døde dyr, skal politiet kontaktes. Dersom vakthavende må rykke ut, påbeløper kostnader i iht. prisliste. Unntak er ved funn av eierløse dyr som er hardt skadd og trenger veterinærmedisinsk hjelp. Mer informasjon om dette finner du her.

bottom of page